Schrijven in de 21e eeuw: Weg met de ouderwetse taal!

Ben jij het ook zat om teksten te lezen die lijken te zijn ontsnapt uit een 19e-eeuws archief? Tijd om de archaïsche woorden en stoffige zinsconstructies de deur uit te doen en plaats te maken voor frisse, moderne taal die je lezers vastgrijpt en niet meer loslaat! Archaïsch? Huh, wat is dat? Een 'ouderwets' woord misschien, dat niet veel gebruikt wordt. Denk aan erg ouderwets, net zoals kleren die je oma vroeger droeg of een telefoon met een draaischijf.

Weg met de ouderwetse woorden!
We hebben het echt wel over een ander tijdperk en woorden die uit de mode zijn. Weg met die oubollige termen! Waarom zou je je tekst opleuken met woorden als 'derhalve' of 'immers', wanneer je ook gewoon 'dus' of 'want' kunt gebruiken? Laat die stoffige termen achterwege en kies voor heldere, directe taal die je boodschap kracht bijzet. Ik weet wel, het is gemakkelijk om die taal te gebruiken, zeker als je dat al jaren doet. De uitdaging: wees creatiever!

Schud die archaïsche zinsconstructies van je af!
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Zinnen als "In casu dient te worden opgemerkt dat..." kunnen zonder problemen vervangen worden door simpelere varianten. Houd het kort, bondig en vooral boeiend!

Voor de volledigheid
Natuurlijk geef ik je graag, ter lering en vermaak, een opsomming van te vermijden woorden. Houd je vast voor... de lijst der lijsten, met woorden die je kunt vermijden of die als archaïsch worden beschouwd in onze moderne taal:

Vermijd: derhalve, niettemin, evenwel, desalniettemin, mits, alwaar, alzo, bij voorbaat, bij deze, bijgevolg, desondanks, dienaangaande, echter, enerzijds, eveneens, hieromtrent, immers, in casu, in dat kader, in deze, in deze context, in die zin, in het kader van, in ieder geval, inzake, met betrekking tot, met dien verstande, met name, niettemin, nochtans, omtrent, omwille van, op basis van, ten aanzien van, ter zake van, terwijl, voornoemd, vooralsnog, voorts.

Archaïsche woorden (de meest stoffige categorie): aldus, daarenboven, daarentegen, desgelijks, dienvolgens, doch, enigszins, gelijk, hieromtrent, immers, in casu, in deze, in die zin, inzake, met betrekking tot, met dien verstande, met name, mits, niettemin, onderhavig, overigens, tevens, ter zake van, teneinde, terwijl, voornoemd, vooralsnog, voorts.

Word een meester in moderne schrijfkunst!
Wil jij ook leren hoe je creatiever en vlotter kunt schrijven? Dan ben je bij schrijfjestuk.nl aan het juiste adres voor een schrijfcursus of -activiteit. Daarin kun je ontdekken hoe je jouw teksten naar een hoger niveau tilt. Laat de ouderwetse taal achter je en omarm de kracht van eigentijdse schrijfkunst!