Privacyverklaring van schrijfjestuk.nl

schrijfjestuk.nl, gevestigd aan Parklaan 4, 6131 KG  SITTARD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.schrijfjestuk.nl Parklaan 4, 6131 KG  SITTARD. Ellen Kersten is de eigenaar/ondernemer en tevens functionaris gegevensbescherming van schrijfjestuk.nl Zij is te bereiken via schrijfjestuk @ gmail.com

Persoonsgegevens die schrijfjestuk.nl verwerkt
schrijfjestuk.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer/doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schrijfjestuk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Schrijfjestuk.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geen 'Geautomatiseerde besluitvorming'
Schrijfjestuk.nl neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat daarbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schrijfjestuk.nl) tussen zit)


Schrijfjestuk.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Website schrijfjestuk.nl en e-mailadres schrijfjestuk @ gmail.com. De website en het e-mailadres dienen om het aanbod van schrijfjestuk.nl kenbaar te maken door middel van teksten en foto's. Standaard worden er door de website schrijfjestuk.nl alleen cookies gebruikt die strik noodzakelijk zijn en waarvoor u geen toestemming gevraagd hoeft te worden. Hieronder leest u mee daarover.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij inschrijving voor een cursus of workshop worden uw voor- en achternaam, en uw e-mailadres gevraagd om uw aanmelding rond te kunnen maken. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schrijfjestuk.nl verstrekt géén persoonsgegevens aan derden. Alleen in het geval dat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
schrijfjestuk.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door schrijfjestuk.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schrijfjestuk @ gmail.com (zonder spaties).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

schrijfjestuk.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
schrijfjestuk.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schrijfjestuk @ gmail.com (zonder spaties)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.